جمعه 25 آبان 1397
صفحه نخست
ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
تبلیغ 1
محورهای همایش

1- مباني مشروعيت

1-1- حكومت و حق مردم و حکم خدا

2-1- حكومت و راهکارهای کسب قدرت

3-1-ویژگیهای حاکم اسلامی

4-1- سنت اسلامی وسیره عقلایی
 

2- وظایف حکومت

2-1- وظایف سیاسی حکومت

2-2- وظایف اقتصادی حکومت

2-3- وظایف فرهنگی حکومت

2-4- وظايف تربيتي آموزشي حكومت

2-5- وظایف اجتماعی حکومت

 

3- اخلاق سیاسی و حکومتی

3-1-  وحدت اجتماعي

3-2- شفافیت و صداقت

3-3- رواداری حقوق مخالفان

3-4- حفظ حدود آزادی ها
 

4- رهیافت‌ها و آیین حکومت

4-1- ساختارسازی وقانون مندی

4-2- استواری بر اصول ومبانی

4-3- اصلاح گری و تحول خواهی

4-4- مصلحت اندیشی و عمل گرایی
 

5- زمينه ها دست آوردها و ارزیابی نتایج آن

5-1- حکومت علوی و سنت‌های جاهلي

5-2- حكومت علوي و سنت‌ نبوي

5-3- حکومت علوی و سنت‌های خلفا

5-4- حکومت علوی و فرهنگ ملل تازه مسلمان

5-5- نتایج کوتاه مدت اجتماعی واقتصادی

6-5- نتایج کوتاه مدت سیاسی وفرهنگی

7-5- نتایج بلندمدت در جامعه ،فرهنگ و سیاست

8-5- تاثیر حکومت علوی در ترسیم الگوی حکومت اسلامی

9-5- تاثیر حکومت علوی درتمدن سازی اسلامی

10-5- عناصر تمدن ساز در حکومت علوي

توجه:
محورهاي فرعي ارايه شده، پيشنهادي مي باشد.
نويسندگان محترم مي‌توانند موضوع مورد نظر خود را به دبيرخانه ارسال نمايند.